Wat gaan we doen en waarom?

"Nadat we in de zomer van 2006 van de Veen naar Santiago zijn gefietst, was onze volgende vakantie (zomer 2007) gericht op Ghana. Drie weken vrijwilligershulp geven in Dodi Papase, een dorpje op een half uur rijden van Kadjebi.

Op weg naar Santiago waren we gericht op ons einddoel Santiago halen en twee kaarsjes opsteken uit dankbaarheid, voor al het goede wat we in ons leven mochten ontvangen. Een op de Cruse'd Ferro en een in de grote kerk. Wij genoten toen van de mooie natuur, de kerken en de bijzondere ontmoetingen onderweg, met mensen die eenzelfde einddoel hadden!.

In Ghana waren we vooral gericht op het ontmoeten van de mensen en helpen. Met het aanbieden van onze hulp aansluiten bij hen, daar waar zij het nodig vonden. We hebben veel gezien. Grote verschillen met de westerse wereld.

Als onderwijsmens heeft Idi veel scholen bezocht. In Dodi Papase is het niet vanzelfsprekend dat een kind ouders heeft en dat het aandacht en zorg krijgt. Laat staan dat het vanzelfsprekend is, dat een kind onderwijs geniet. Veel kinderen lopen op straat, omdat er geen geld is voor onderwijs.

Stichting Atta heeft sinds 2005 een project gestart, waarbij wees- en zeer arme kinderen onderwijs kunnen volgen.

Voor 50 euro is het mogelijk om een jaar lang onderwijs te financieren voor een kind (inclusief schoeisel, boeken, uniform en zo nodig een ziektekostenverzekering voor het hele gezin).

De kinderen komen uit het district Kadjebi in Ghana. Ook wordt de familie waarin het kind is opgenomen, een keer per jaar ondersteund met goederen zoals rijst, olie en zeep. Een sociaal werker van de gemeente Kadjebi houdt toezicht of de kinderen naar school gaan en of hun gezinssituatie wijzigt.

Na 45 jaar werken (bij dezelfde baas), stopt Koos m.i.v. 1 september. Zijn wens om ooit naar Rome te gaan fietsen gaan zij nu proberen te vervullen. Idi mocht van haar directie, in een keer al haar ADV dagen van het hele jaar opnemen en nu kunnen zij op weg.

"In de laatste week van juli zullen we per fiets naar Rome vertrekken. Deze tocht is ongeveer 2200 tot 2500km en zal naar verwachting 5 tot 6 weken duren. Met in ons achterhoofd de ervaringen opgedaan in Ghana, willen we deze fietstocht graag combineren met een thema: Fietsen voor een kinderklas!

Het idee is om plezier, inspanning en zorg te verenigen en sponsors te zoeken die willen helpen ons doel te bereiken, om een klas kinderen in Ghana naar school te laten gaan. Helpt u mee? Sponsoren kan op verschillende manieren en uw volledige bijdrage wordt in het weeskinderen project gestoken! Alle gemaakte kosten, worden voor onze eigen rekening genomen. Zodat u zeker weet, dat uw totale bijdrage helemaal ten goede komt aan het onderwijs voor een kind".