Onderwijs in Ghana

In Ghana is er geen leerplicht, wat betekent dat het naar school gaan geld kost. Er moeten boeken en schoolkleding worden aangeschaft. Het basisonderwijs bestaat uit zes jaar, waarin per jaar wordt bekeken of een kind bevorderd wordt naar een hogere klas.

Stichting Atta houdt goede controle op de resultaten van de kinderen, die door toedoen van Atta onderwijs kunnen genieten. Ook op de ontwikkeling van die kinderen en hun gezinssituatie.